Doanh nghiệp BĐS cần cơ cấu lại giá nhà, các chương trình khuyến mại, khuyến khích nhà đầu tư, người dân mua nhà, KD BĐS

Tin tức 11/08/2023

11/08/2023

Nhiều khó khăn, vướng mắc của thị trường BĐS đã từng bước được tháo gỡ

Theo kết luận của Thủ tướng CP, việc tháo gỡ khó khăn về pháp lý và các giải pháp thúc đẩy thị trường vừa qua đã có hiệu quả nhất định, giúp cho tình hình tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước; giúp cho tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục giữ được sự ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát,… nhiều khó khăn, vướng mắc của thị trường BĐS đã từng bước được tháo gỡ, tình hình thị trường BĐS đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, việc giải quyết tháo gỡ cần có thời gian và giải pháp kịp thời phù hợp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quyết liệt triển khai các chỉ đạo của CP, Thủ tướng CP, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp.

Lập Tổ công tác của địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án BĐS

Về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chủ động thành lập các Tổ công tác, tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng doanh nghiệp, người dân trong triển khai thực hiện các dự án BĐS trên địa bàn;

Thủ tướng: Doanh nghiệp bất động sản cần cơ cấu lại giá nhà, các chương trình khuyến mại, khuyến khích nhà đầu tư, người dân mua nhà, kinh doanh bất động sản - Ảnh 1.

UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đẩy mạnh và nhanh hơn nữa công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; nghiên cứu đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính, bãi bỏ các  thủ tục hành chính không cần thiết gây lãng phí thời gian công sức và tiền của cho Nhân dân theo thẩm quyền.

Cơ cấu lại giá, các chương trình khuyến mại, khuyến khích nhà đầu tư, người dân mua nhà, KD BĐS

Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, cần tiếp tục chủ động tổ chức rà soát, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, danh mục đầu tư, cơ cấu SP đầu tư của doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính, quy mô, khả năng quản trị của doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu thực của XH, cơ cấu lại giá, các chương trình khuyến mại, khuyến khích nhà đầu tư, người dân mua nhà, KD BĐS.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện và báo cáo, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ hiệu quả để xem xét giải quyết các thủ tục pháp lý của dự án nhằm nhanh chóng triển khai, thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp tập trung nguồn lực thỏa đáng, tìm cách ưu tiên cho các dự án sắp hoàn thành, các dự án lớn có tính khả thi cao để sớm đưa vào KD, khai thác thu hồi vốn, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp và tăng nguồn cung cho thị trường;

Rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn; cơ cấu lại các SP, phân khúc SP, tập trung xử lý nợ xấu, nợ đến hạn để tạo cơ sở, điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán… triển khai thực hiện dự án; phải hỗ trợ, có các hình thức khuyến khích, tạo điều kiện người mua nhà về thủ tục.

Tháo gỡ khó khăn Đề án Đầu tư XD ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở XH

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ XD chủ động phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật KD BĐS (sửa đổi), bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, nhất là với Luật Đất đai (sửa đổi);

Bộ XD chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn Đề án “Đầu tư XD ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở XH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục quy hoạch đất các dự án nhà ở XH, nhà ở công nhân, cải tạo XD lại chung cư;

Thủ tướng: Doanh nghiệp bất động sản cần cơ cấu lại giá nhà, các chương trình khuyến mại, khuyến khích nhà đầu tư, người dân mua nhà, kinh doanh bất động sản - Ảnh 2.

Đồng thời, rà soát nghiên cứu báo cáo CP, Thủ tướng CP đề xuất các nội dung cần sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-Cổ phần của CP để thúc đẩy phát triển nhà ở XH; khẩn trương nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 09/2021/TT-BXD về phát triển và quản lý nhà ở XH và Thông tư số 06/2022/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình của Bộ XD theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thúc đẩy cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp BĐS, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay

Về phía Ngân hàng Nhà nước VN, Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục rà soát và thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp BĐS; chỉ đạo các ngân hàng thương mại có giải pháp phù hợp, hiệu quả để doanh nghiệp, dự án BĐS và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, vừa tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa kiểm soát được rủi ro, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhất là xem xét rất cụ thể để cho vay với các dự án BĐS đang dở dang, sắp hoàn thành;

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước VN chủ trì, phối hợp Bộ XD và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ. ₫ cho vay ưu đãi phát triển nhà ở XH, nhà ở công nhân, cải tạo XD lại chung cư;

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại tiếp tục chia sẻ với doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay, đơn giản hoá các thủ tục hành chính cho vay; rà soát các điều kiện cho vay phù hợp thuận lợi, khuyến khích cả người vay phát triển nguồn cung và người vay mua nhà; có các gói khuyến mãi hợp lý ưu đãi để khuyến khích cả cung và cầu;…

Nghiên cứu sớm hình thành Quỹ phát triển nhà ở XH, nhà ở cho công nhân

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, BĐS, trong đó có nhà ở XH, nhà ở công nhân để tăng nguồn cung cho thị trường.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá kỹ lưỡng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục vụ phát triển thị trường BĐS; nghiên cứu sớm hình thành Quỹ phát triển nhà ở XH, nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi); khẩn trương hoàn thiện và trình CP xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-Cổ phần về phương pháp định giá đất; XD điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 8 năm 2023;

Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định giá đất. Tập trung rà soát các tồn tại, hạn chế, vướng mắc của các Thông tư để khẩn trương sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất là Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; XD, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để ban hành cùng với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-Cổ phần;

Đồng thời, tập trung XD, hoàn thiện Hệ thống thông tin về đất đai theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phối hợp Bộ XD, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán để XD sàn giao dịch BĐS và đất đai đảm bảo công khai, minh bạch theo thị trường, thông tin đầy đủ chính xác cho khách hàng trên giao dịch sàn.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay