Nguồn lực thực hiện chưa đảm bảo tính khả thi

Tin tức 26/10/2023

26/10/2023

Bộ Xây dựng ý kiến về đồ án Quy hoạch Cam Lâm: Nguồn lực thực hiện chưa đảm bảo tính khả thi - Ảnh 1.

Mới đây, Bộ XD đã có thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung ĐTM Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2045.

Trong thông báo, Thứ trưởng Bộ XD Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho rằng, đồ án quy hoạch cần tiếp tục rà soát về ranh giới lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với QĐ số 1052 ngày 7.9.2022 của Thủ tướng CP phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung ĐTM Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2045.

Liên quan đến đánh giá hiện trạng, theo Thứ trưởng Bộ XD, cần đánh giá rõ hơn nội dung hiện trạng về đô thị hoá phát triển công nghiệp, du lịch. Hiện trạng sử dụng đất cần rà soát lại số liệu; rà soát, bổ sung đánh giá các nội dung liên quan đến đất rừng (các khu vực an ninh quốc phòng, khai thác khoáng sản, vùng bảo vệ di sản) trong nội dung đánh giá quỹ đất XD. Rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án có liên quan đảm bảo tính kế thừa và đề xuất các biện pháp giải quyế đối với các phát sinh do tác động quy hoạch.

Đồng thời phân tích tiềm năng lợi thế trong Đồ án quy hoạch chưa đầy đủ. Nội dung về tiền đề, động lực phát triển đô thị còn mang tính định tính, cần bổ sung số liệu cụ thể từ các quy hoạch, chiến lược phát triển của các ngành lĩnh vực của quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, kết luận nêu rõ, do vấn đề đánh giá hiện trạng, phân tích tiềm năng động lực chưa đầy đủ nên nội dung Dự báo dân số ĐTM Cam Lâm đến năm 2030 là 320.000 người, đến năm 2045 là 770.000 người là chưa đủ cơ sở. Đồ án quy hoạch xác định nghiên cứu dự báo dân số ĐTM Cam Lâm theo phương pháp dự báo khả năng thu hút lao động – hay tổng nhu cầu lao động. Do đó việc tính toán dân số phải phân tích, đánh giá được khả năng thu hút lao động dựa trên các yếu tố phát triển kinh tế – XH làm động lực phát triển đô thị. Đặc biệt lưu ý nội dung về an ninh – quốc phòng liên quan đến yếu tố có người NN định cư.

Về mô hình, cơ cấu đô thị có nhiều thay đổi so với hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, có một số nội dung kế thừa về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dân cư hiện trạng. Tuy nhiên, các chức năng mang tính đột phá, tạo cạnh tranh, tạo động lực phát triển (Logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế…) chưa được nhấn mạnh.

Về tổ chức không gian đô thị, cần xác định cụ thể về quy mô đối với các khu vực, công trình kế thừa hiện trạng; cần làm rõ về số lượng, vị trí của khu vực dân cư hiện hữu được giữ lại, dân cư phải di dời và các giải pháp quy hoạch, chương trình, dự án liên quan đến đền bù, tái định cư để đảm bảo tính khả thi của Đồ án quy hoạch. Cần xác định rõ tính chất chức năng của từng phân khu, xác định rõ mô hình và cơ cấu đô thị sân bay; mô hình dân cư gắn với các chức năng động lực đảm bảo tiết kiệm đất đai, không dàn trải.

Về quy hoạch sử dụng đất, có một số chỉ tiêu vượt so với quy định do áp dụng các chỉ tiêu đặc thù so với một số khu vực. Tuy nhiên, chưa xác định được các khu vực chức năng nào được áp dụng, phù hợp với các định hướng “mô hình đô thị thông minh, sáng tạo”, “trung tâm tài chính – trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu”. Lãnh đạo Bộ XD yêu cầu xác định rõ nhu cầu sử dụng đất đai dựa trên cơ sở hình thái cư trú, phù hợp với đề xuất tổ chức không gian nhằm thực hiện XD và phát triển Cam Lâm thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Thứ trưởng Bộ XD cũng cho rằng, nguồn lực thực hiện chưa đảm bảo tính khả thi, cũng như chưa đảm bảo sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch, tránh phát sinh khiếu kiện.

Trước đó, ngày 25/9, Bộ XD tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án quy hoạch chung ĐTM Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

ĐTM Cam Lâm được quy hoạch với tính chất là đô thị sân bay tầm quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia và tương tác tiệm cận quốc tế; trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế trí thức, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển tầm khu vực; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và TG; là đô thị phát triển bền vững tiền đề phát triển công nghệ xanh, sinh thái, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồ án dự báo, đến năm 2030 dân số đô thị Cam Lâm đạt khoảng 320.000 người; đến năm 2045 đạt khoảng 770.000 người.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay