Thông tin mới nhất về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 8, Tân Bình, Tân Phú (Tp.Hồ Chí Minh)

Tin tức 01/09/2023

01/09/2023

Theo đó, quận 8 có tổng diện tích hơn 1.911 hecta, trong đó đất nông nghiệp gần 150 hecta, đất phi nông nghiệp 1.761 hecta.

Theo kế hoạch được duyệt, năm nay, quận 8 thu hồi gần 3 hecta đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp bị thu hồi gần 20 hecta, trong đó đất ở đô thị là hơn 12 hecta, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối hơn 2 hecta…

Về chuyển mục đích sử dụng đất, quận 8 có 13 hecta đất nông nghiệp đăng ký chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa là 0,68 hecta, đất trồng cây hàng năm khác là 11,4 hecta. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là gần 1 hecta.

Q. Tân Phú có tổng diện tích hơn 1.597 hecta, trong đó đất nông nghiệp 23,7 hecta, đất phi nông nghiệp là hơn 1.573 hecta.

Năm nay, quận Tân Phú thu hồi 0,04 hecta đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp bị thu hồi là 4,7 hecta, trong đó đất cơ sở SX phi nông nghiệp 1 hecta, đất ở đô thị 2,76 hecta.

Về chuyển mục đích sử dụng đất, quận Tân Phú có 5,75 hecta đất nông nghiệp đăng ký chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất trồng cây hàng năm khác là 5,24 hecta, đất nuôi trồng thủy sản 0,32 hecta…

Q. Tân Bình, có tổng diện tích hơn 2.243 hecta và toàn bộ là đất phi nông nghiệp. Năm nay, quận Tân Bình thu hồi gần 39 hecta đất phi nông nghiệp, trong đó đất quốc phòng hơn 29 hecta, đất thương mại DV 1 hecta.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay