Cách giải quyết cho người dân mua đất viết giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

Tin tức 02/05/2022

02/05/2022

Qua lễ 1-5, huyện Long Thành sẽ tập trung giải quyết dứt điểm việc quy chủ đối với các thửa đất và giải quyết từng trường hợp như kết luận và hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, UBND huyện Long Thành cho biết tỉnh Đ.Nai đã kết luận cách giải quyết các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay ở khu vực làm dự án sân bay quốc tế Long Thành. Đây là hướng giải quyết mới nhất mà UBND tỉnh Đ.Nai đưa ra.

Cụ thể:

Với các trường hợp chuyển nhượng giấy tay, diện tích bồi thường không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa, UBND tỉnh Đ.Nai yêu cầu huyện Long Thành lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người được cấp giấy CNQSDĐ và bồi thường tài sản cho người có tài sản trên đất (theo dạng hồ sơ xây nhà trên đất người khác).

Khi đó, việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ do hai bên mua – bán tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm.

Về việc xét tái định cư, UBND tỉnh Đ.Nai giao huyện Long Thành căn cứ vào khung chính sách dự án cũng như các quy định của CP, UBND tỉnh Đ.Nai để xét tái định cư, bố trí chỗ ở cho dân nhường đất làm dự án sân bay theo đúng quy định.

Với các trường hợp di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, huyện Long Thành xem xét nhu cầu đất ở và tình hình thực tế địa phương để xét bố trí chỗ ở cho người dân theo quy định.

Với trường hợp chuyển quyền trọn thửa đất nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển quyền theo quy định nhưng người nhận chuyển quyền đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), đang sử dụng đất, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm yêu cầu hai bên mua – bán ký cam kết việc chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp người đứng tên giấy CNQSDĐ đã chuyển quyền nhưng đã mất hoặc không liên lạc được, tổ bồi thường đăng báo địa phương công khai 3 kỳ liên tiếp. Đồng thời, người mua đất ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp.

Với những trường hợp chuyển quyền một phần thửa đất, UBND tỉnh Đ.Nai hướng dẫn phải căn cứ trên diện tích tối thiểu được tách thửa theo từng loại đất để làm cơ sở bồi thuờng, hỗ trợ.

Cụ thể, trường hợp diện tích bồi thường bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định, huyện Long Thành làm hồ sơ bồi thường, hỗ trợ về đất cho người được cấp giấy CNQSDĐ và bồi thường cho người có tài sản trên đất.

Việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ do hai bên mua – bán tự chịu trách nhiệm sau khi đã ký cam kết với UBND xã nơi có đất thu hồi.

Trong trường hợp người được cấp giấy CNQSDĐ không đủ điều kiện để hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, huyện áp dụng cách hỗ trợ khác tương đương để ổn định đời sống và công bằng với người có đất bị thu hồi.

Trước đó, ở khu vực dự án sân bay Long Thành có gần 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay.  Hiện khó khăn lớn nhất là xác minh nguồn gốc đất các trường hợp mua bán, chuyển nhượng, cho tặng trọn thửa, tách thửa.

Trong quá trình giải quyết đền bù, thu hồi đất vì thế cũng phát sinh nhiều vướng mắc như một thửa đất vừa thực hiện thừa kế, vừa bán giấy tay cho nhiều người hoặc có hợp đồng công chứng, chứng thực…

Hiện sau nhiều tháng xác minh, các tổ công tác của tỉnh rà soát hồ sơ và đề xuất xử lý từng trường hợp dựa trên các quy định pháp luật. Đến nay chỉ còn khoảng 500 trường hợp mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tay ở khu vực dân cư tập trung với diện tích khoảng 10 ha.

https://cafef.vn/cach-giai-quyet-cho-nguoi-dan-mua-dat-viet-giay-tay-tai-du-an-san-bay-long-thanh-20220501185728167.chn

 

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay