Cải tạo chung cư cũ ở HN, bồi thường ra sao?

Tin tức 15/12/2022

15/12/2022

UBND TP HN vừa công khai lấy ý kiến về dự thảo Quy định về cải tạo, XD lại nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Theo dự thảo, đối với dự án cải tạo, XD lại nhà chung cư do nhà nước trực tiếp thực hiện, hệ số K bồi thường bằng 1 lần. Đối với phần diện tích căn hộ tái định cư vượt quá hệ số K bằng 1 hoặc dự án không cân đối được tài chính thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí để đầu tư XD đối với phần diện tích này hoặc phần không cân đối được hiệu quả tài chính. Chi phí đóng góp được tính theo giá trị để đầu tư XD dự án phân bổ đều cho 1 mét vuông diện tích sàn căn hộ tái định cư.

Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội, bồi thường ra sao? - Ảnh 1.

Căn hộ cũ ở HN. Ảnh: phường

Đối với dự án cải tạo, XD lại nhà chung cư không thuộc trường hợp quy định nêu trên, hệ số K bồi thường được xác định trên cơ sở một số nguyên tắc và tiêu chí.

Cụ thể, hệ số K bồi thường không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng cũ ghi trong Giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ hoặc diện tích đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 69 của CP về cải tạo, XD lại nhà chung cư.

Chung cư mới được đền bù có diện tích không nhỏ hơn 25 mét vuông và đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 mét vuông không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Đối với diện tích sàn XD nhà ở, nhà đầu tư cân đối giữa tổng diện tích sàn nhà ở theo quy hoạch được duyệt, theo nguyên tắc sau khi đền bù diện tích sàn nhà ở mới cho các chủ sở hữu, diện tích sàn nhà ở còn lại CĐT được KD thương mại (bán, cho thuê) theo quy định để bù đắp kinh phí đầu tư XD dự án, đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án. Việc sử dụng phần diện tích còn lại để KD phải đảm bảo tổng dân số của dự án không vượt quá dân số đã được phê duyệt theo quy hoạch.

Đối với phần diện tích KD thương mại, theo dự thảo quy định, phần diện tích còn lại sau khi bố trí cho các chủ sở hữu tầng 1 của nhà chung cư cũ , CĐT được KD thương mại để bù đắp kinh phí đầu tư XD dự án, đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án.

Hệ số bồi thường K được xác định trên cơ sở đảm bảo khả năng cân đối hiệu quả tài chính của dự án, xác định điểm hoà vốn của dự án theo phương pháp thặng dư trên nguyên tắc tổng doanh thu dự kiến từ dự án cải tạo, XD lại chung cư cũ trừ đi tổng chi phí dự kiến nhà đầu tư phải bỏ ra để thực hiện dự án từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án đi vào vận hành khai thác (các chi phí đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật); mức lợi nhuận định mức nhà đầu tư được hưởng được tính bằng 14% tổng chi phí nhà đầu tư bỏ ra (theo mức lợi nhuận trong phương pháp thặng dư tính tiền sử dụng đất trên địa bàn TP).

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án tại từng khu vực, hồ sơ hiện trạng nhà chung cư, hồ sơ quy hoạch cải tạo, XD lại nhà chung cư, UBND cấp huyện có trách nhiệm XD hệ số K bồi thường, gửi Sở XD để chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TP phê duyệt theo quy định, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về cải tạo, XD lại nhà chung cư.

Đối với phần diện tích căn hộ tái định cư vượt quá hệ số K đã xác định tại phương án bồi thường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và trường hợp giá trị căn hộ tái định cư nhỏ hơn giá trị căn hộ cũ sau khi quy đổi theo hệ số K, dự thảo quy định nêu, sẽ thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định 69/2021.

Liên quan đến các tiêu chí lựa chọn CĐT, dự thảo yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% sơ bộ tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20hecta, không thấp hơn 15% sơ bộ tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20hecta trở lên. Vốn chủ sở hữu được xác định trên cơ sở kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động. Nhà đầu tư cũng phải có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 1 dự án khu đô thị có nhà ở hoặc 1 dự án đầu tư XD nhà ở có quy mô tương tự với dự án cải tạo, XD lại nhà chung cư dự kiến đăng ký tham gia…

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay