Đề xuất mỗi cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà trong một năm

Tin tức 04/03/2024

04/03/2024

Theo đó, cá nhân KD BĐS quy mô nhỏ có thể chỉ được bán, cho thuê 3-5 nhà, căn hộ trong một năm, nếu vượt phải lập doanh nghiệp.

Quy định này nhằm đưa ra các tiêu chí để xác định rõ hơn cá nhân KD BĐS quy mô nhỏ. Bởi theo khoản 3, điều 9, Luật KD BĐS năm 2023, cá nhân KD BĐS quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Theo đó, Bộ XD đang đề xuất 3 phương án để xác định cá nhân KD BĐS quy mô nhỏ.

Thứ nhất, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai 3-5 nhà ở hoặc căn hộ chung cư trong một năm. Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê công trình XD có sẵn, hoặc hình thành trong tương lai từ 5-10 công trình hoặc 5-10 phần diện tích sàn tại công trình trong vòng 1 năm.

Thứ hai, cá nhân KD BĐS quy mô nhỏ có thể xác định bằng việc bán, cho thuê BĐS thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng có diện tích từ 1.000 m² đến 2.000 m² đất tại khu vực đô thị. Còn tại khu vực nông thôn, diện tích này lớn hơn, trong khoảng 3.000-5.000m².

Thứ ba, cá nhân đầu tư XD nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3, điều 57, Luật Nhà ở. Cá nhân bán, cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thuơng, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng.

Hiện tại, các trường hợp KD BĐS không phải thành lập doanh nghiệp được quy định tại điều 5, Nghị định số 22 năm 2022, nhưng các tiêu chí không chi tiết, cụ thể như ở dự thảo nghị định mới nhất.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay