Lý do Thanh Hóa phải xin ý kiến Trung ương việc sáp nhập huyện Đông Sơn

Tin tức 18/06/2023

18/06/2023

Chưa có văn bản cụ thể sắp xếp đơn vị hành chính áp dụng các yếu tố đặc thù

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ quan, Bộ Nội vụ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn đối với việc thực hiện Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các P. thuộc thành phố Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ trình CP báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết nghị nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các P. thuộc TP Thanh Hóa hoàn thành trong tháng 6/2023 . Tuy nhiên, do Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 được phê duyệt tháng 3/2023 nên hiện nay Thanh Hoá đang tích cực hoàn thành các nội dung công việc liên quan đến tiêu chuyển của TP và tiêu chuẩn của P., vì vậy quy trình lấy ý kiến cử tri, trình Hội đồng nhân dân các cấp, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án để báo cáo Trung ương xem xét, quyết nghị chưa thể thực hiện theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Lý do Thanh Hóa phải xin ý kiến Trung ương việc sáp nhập huyện Đông Sơn - Ảnh 1.

Qua rà soát, thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn có 19 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện nghiên cứu, sắp xếp giai đoạn 2023-2025 (đang bao gồm các đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù, biệt lập, ổn định từ lâu), trong đó có 3 xã dự kiến thành lập P. là Hoằng Đại, Đông Tiến, Đông Thịnh. Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo, xin ý kiến và Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu phương án lồng ghép nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hoá vào trong hồ sơ Đề án sáp nhập . Tuy nhiên, hiện nay, do chưa có văn bản cụ thể hoá các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (thời gian, trình tự, thủ tục, hồ sơ, đề án, điều kiện, việc áp dụng các yếu tố đặc thù khi thực hiện sắp xếp) nên tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở để triển khai, đảm bảo thực hiện đồng bộ các nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cùng với nhập huyện và thành lập P..

Xin thực hiện phương án riêng về đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra 2 phương án (nêu những khó khăn, thuận lợi của từng phương án) báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ để triển khai Đề án.

Cụ thể, phương án 1 là cho phép thực hiện riêng và trước các bước trình tự, thủ tục, hồ sơ Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các P. thuộc thành phố Thanh Hoá. Theo phương án này thì, các bước quy trình, nội dung công việc ở tỉnh hoàn thành chậm nhất vào tháng 1/2024; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết nghị, hoàn thành chậm nhất tháng 3/2024.

Phương án 2 là thực hiện đồng thời trình tự, thủ tục, hồ sơ Đề án cùng với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Thanh Hoá và huyện Đông Sơn. Theo phương án này thì thời gian báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết nghị, hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2024.

Trong 2 phương án trên, căn cứ nhiều yếu tố thuận lợi , tỉnh Thanh Hóa đề xuất lựa chọn phương án 1 để thực hiện; đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hoá sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện XD phương án, đề án, thực hiện trình tự, thủ tục tổng thể của cả tỉnh, bảo đảm đúng quy định.

Hiện, tỉnh Thanh Hóa đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc này.

Trước đó, theo báo cáo Đề án, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố. Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu XD, phát triển thành phố. Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I. Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào thành phố. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 TP, 2 thị xã và 22 huyện (giảm 1 huyện); 559 đơn vị hành chính cấp xã. thành phố. Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 228,22 km 2 , quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 37 P., 11 xã. Trong đó, sẽ thành lập 7 P. thuộc thành phố. Thanh Hóa, gồm: Thành lập P. Rừng Thông trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,96 km 2 diện tích tự nhiên, 10.478 người của thị trấn Rừng Thông. Thành lập P. Hoằng Quang trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,30 km 2 diện tích tự nhiên, 8.237 người của xã Hoằng Quang. Thành lập P. Hoằng Đại trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,67 km 2 diện tích tự nhiên, 7.122 người của xã Hoằng Đại. Thành lập P. Đông Tiến trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,18 km 2 diện tích tự nhiên, 7.504 người của xã Đông Tiến. Thành lập P. Đông Khê trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,51 km 2 diện tích tự nhiên, 8.684 người của xã Đông Khê. Thành lập P. Đông Thịnh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,38 km 2 diện tích tự nhiên, 7.030 người của xã Đông Thịnh. Thành lập P. Đông Văn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,58 km 2 diện tích tự nhiên, 7.081 người của xã Đông Văn.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay