Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND TP nghiêm túc kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức

Tin tức 13/06/2024

13/06/2024

Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành Kết luận thanh tra số 45 ngày 28/5/2024 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp DV công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP Yên Bái.

Thanh tra tỉnh Yên Bái đánh giá, giai đoạn từ 15/6/2021 đến 30/11/2023, UBND TP Yên Bái đã chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản, tổ chức triển khai chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, P., tập trung vào các nội dung cung cấp DV công, rà soát TTHC, quán triệt chấn chỉnh công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, DV công trực tuyến, hoạt động bộ phận một cửa.

Việc triển khai số hóa hồ sơ TTHC, tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn; việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được tích hợp, đơn giản hóa trong việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Công tác tuyên truyền đến người dân, tổ chức về cung cấp DV công trực tuyến được đẩy mạnh, năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết DV công trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua Cổng DV công quốc gia, Cổng DV công tỉnh vượt chỉ tiêu được giao…

Thời kỳ thanh tra, còn có hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện chưa đảm bảo trình tự quy định hoặc thực hiện tạm dừng giải quyết hồ sơ chưa đúng lý do, dẫn đến thời gian thực tế giải quyết TTHC bị kéo dài.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến năm 2022 qua Cổng DV công quốc gia, Cổng DV công tỉnh Yên Bái chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Một số tờ khai trong thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin thuế, sử dụng chưa đúng mẫu quy định.

Một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân còn hạn chế, thiếu sót như: Hồ sơ chưa được sắp xếp và đánh số thứ tự theo quy định; không đánh dấu vào ô trống lựa chọn đề nghị trong Mẫu đơn 4a/ĐK, ban hành kèm theo Thông tư số 24 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thừa đơn xin trình bày nguồn gốc đất đai.

Còn có hồ sơ chậm trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân và một số hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết trả lại cho người dân chậm so với quy định.

Thanh tra tỉnh Yên Bái yêu cầu Chủ tịch UBND TP nghiêm túc kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các phòng, ban, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tồn tại, hạn chế thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Đồng thời, chỉ đạo Bộ phận Phục vụ Hành chính công thực hiện theo dõi, đôn đốc, giám sát đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND xã, P. trong việc chấp hành quy định, trình tự giải quyết TTHC.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, P. thực hiện tốt quy trình nội bộ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo bộ phận tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị đề xuất giải pháp, sáng kiến mới nhằm góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các phòng, ban, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền cho người dân và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng DV công của tỉnh, nâng cao hơn nữa tỷ lệ thanh toán trực tuyến với các hồ sơ TTHC có phí, lệ phí…

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay