Bình Thuận thu hồi hơn 730hecta đất để thực hiện dự án

Tin tức 02/11/2021

02/11/2021

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, ông Lê Tấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã nghe báo cáo Danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện và các Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lập danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. 

Trong đó, việc lập danh mục các dự án do UBND cấp huyện đề xuất phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện và phải có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xác định mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển 03 loại rừng; mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển đất trồng lúa. 

Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về sự cần thiết và hiệu quả kinh tế – XH của từng dự án đăng ký; việc thực hiện tham mưu chủ trương đầu tư và tình hình thực hiện ký quỹ đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; việc bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Luật Đầu tư công.

Trên cơ sở ý kiến và đề xuất của đại biểu dự họp, đối với danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 03 năm chưa thực hiện, thống nhất hủy bỏ 17 dự án với diện tích 200,5 hecta; tiếp tục chuyển tiếp 45 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 03 năm chưa thực hiện với diện tích thu hồi đất là 733,71 hecta (bổ sung thêm dự án Trường Trung học cơ sở Phú Tài (giai đoạn 1) do dự án này đang trong quá trình thực hiện).

Thống nhất 06 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,42 hecta, để thực hiện năm 2022. Riêng đối với danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện năm 2022, thống nhất chỉ thực hiện 13 dự án, hủy bỏ Dự án đường liên huyện dọc kênh chính qua các huyện Hàm Thuận Bắc – Bắc Bình – Tuy Phong (Kênh Suối Măng – Cây Cà) theo đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư XD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Tuấn Minh

Theo Tổ Quốc

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay