Bộ XD đề nghị các địa phương công bố giá vật liệu XD tránh “đầu cơ, thổi giá”

Tin tức 25/03/2022

25/03/2022

Bộ XD đánh giá, trước tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu XD chủ yếu đang có nhiều biến động, xu thế biến động tăng, khó dự báo ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư XD, nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá XD, chỉ số giá XD bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hàng tháng.

Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương xác định giá XD, chỉ số giá XD theo quý, công bố chậm, chưa bám sát diễn biến thị trường hoặc chưa sát với giá thị trường. Nhiều danh mục công bố còn thiếu một số vật liệu XD chủ yếu…Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư XD, hợp đồng XD của các chủ thể liên quan, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.

Trước tình hình đó, Bộ XD đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở XD tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá XD, giá vật liệu XD, thiết bị công trình trên địa bàn và tiếp tục thực hiện một số giải pháp; trong đó lưu ý chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường XD để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu XD, chỉ số giá XD cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”.

Các địa phương cũng cần thường xuyên rà soát, cập nhật các loại vật liệu XD chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố. Với các loại vật liệu có biến động nhiều, Bộ XD cho rằng việc công bố hàng tháng là cần thiết.

Đối với các dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù và dự án đầu tư XD đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đề nghị chủ động giao nhiệm vụ cho Sở XD và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý đầu tư XD trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư XD cho từng gói thầu/dự án thành phần.

Bộ cũng chỉ đạo Sở XD thường xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, vận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức dự toán XD trong quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư XD trên địa bàn; các công tác chưa có định mức, các định mức cần điều chỉnh, bổ sung, đề xuất giải pháp, báo cáo Bộ XD để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Qua đó, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo về khả năng cung – cầu trên địa bàn, về biến động giá nhất là đối với các loại vật liệu XD chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí đầu tư XD đối với các dự án đang hoặc sẽ thực hiện trên địa bàn của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo; khắc phục các trường hợp thiếu hụt nguồn cung trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dụng khả năng cung – cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi.

https://cafef.vn/bo-xay-dung-de-nghi-cac-dia-phuong-cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-tranh-dau-co-thoi-gia-20220325144615012.chn

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay