Còn hơn 51.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Tin tức 03/04/2022

03/04/2022

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn đầu tư công chưa phân bổ chi tiết là 51.015,655 tỷ. ₫, chiếm 9,85% kế hoạch Thủ tướng CP giao (không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng). Trong đó, vốn trong nước còn gần 49.444 tỷ. ₫, vốn ngoài nước còn gần 1.572 tỷ. ₫.

Cụ thể, số vốn đầu tư công chưa được các bộ, cơ quan trung ương phân bổ còn trên 15.239 tỷ. ₫; chiếm 13,7% kế hoạch Thủ tướng CP giao. Số vốn chưa được các địa phương phân bổ còn trên 35.776 tỷ. ₫, chiếm 8,7% kế hoạch Thủ tướng CP giao.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện còn 19 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng CP giao. Trong đó có một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như: Thanh tra CP (84,92%); Hội Liên hiệp Phụ nữ VN (84,38%); Bộ Thông tin và Truyền thông (79,21%); Bộ Y tế (60,31%)…

Với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, ngoài 37 địa phương giao tăng vốn từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương thì vẫn còn 17 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng CP giao. Nguyên nhân là do các địa phương này mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Qua quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh đối với các trường hợp phân bổ kế hoạch vốn chưa đúng quy định, đồng thời tổng hợp các vấn đề còn tồn tại trong công tác phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để báo cáo Thủ tướng CP kịp thời.

Để phân bổ hết nguồn vốn Thủ tướng CP giao, giúp cho công tác giải ngân vốn đầu tư được nhanh chóng, kịp thời, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công đối với những trường hợp chưa hoàn thành phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng CP.

https://cafef.vn/con-hon-51000-ti-dong-von-dau-tu-cong-chua-duoc-phan-bo-20220403100827993.chn

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay