Để các dự án chậm tiến độ, Bộ XD sẽ kiểm điểm người đứng đầu

Tin tức 17/02/2022

17/02/2022

Bộ trưởng Bộ XD vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XD thuộc Bộ cũng như kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ XD yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ XD khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công công trình; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực.

Các đơn vị phải chủ động có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định; không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Bộ XD cũng đặt mục tiêu đến hết ngày 31/1/2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao. Các CĐT phải ký cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và gửi cam kết về Bộ XD trước ngày 20/2.

Với các dự án phải hoàn thành trong năm 2022, Bộ XD yêu cầu tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công, hoàn tất nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Bộ XD thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Trường hợp dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ XD có trách nhiệm tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định.

Tương tự, các dự án khởi công mới năm 2022 cần khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ, thi công và dự toán XD, chậm nhất là trong tháng 5/2022 để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công, sớm khởi công công trình…

Đến ngày 30/9, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2022, nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng, Bộ XD sẽ kiên quyết cắt giảm để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị CĐT về việc chậm thực hiện và giải ngân.

Các CĐT có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; nhất là về thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư… Tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án được gắn liền với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện; coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2022.

Ngoài ra, CĐT cần kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ XD, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu và chủ động đề xuất, báo cáo Bộ XD điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

Đối với các CĐT không đạt tiến độ theo cam kết, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, Bộ XD cũng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đồng thời xem xét việc điều chuyển CĐT dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm CĐT các dự án khác. Người đứng đầu đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ XD.

https://cafef.vn/de-cac-du-an-cham-tien-do-bo-xay-dung-se-kiem-diem-nguoi-dung-dau-20220217110917004.chn

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay