Đề xuất 45 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Tin tức 16/06/2023

16/06/2023

Sở Tài nguyên – Môi trường vừa báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP để thực hiện dự án.

Theo báo cáo, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP được duyệt trong cả kỳ quy hoạch 2011-2020 là 14.773 hecta, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 1.512 hecta, giai đoạn 2016-2020 là 13.261hecta.

TP HCM: Đề xuất 45 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa - Ảnh 1.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường, diện tích đất đã được Thủ tướng CP, HĐND thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyến mục đích sử dụng đất nhưng sau 3 năm không thực hiện là 3.508 hecta.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến 31-12-2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-Cổ phần năm 2018 của CP, Sở Tài nguyên – Môi trường cho hay chỉ tiêu đất trồng lúa còn lại để chuyển mục đích sử dụng là 13.077 hecta.

Sở Tài nguyên – Môi trường đề xuất danh mục 45 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích hơn 357 hecta.

Trong đó, 5 dự án đăng ký mới với diện tích 28,26 hecta; 1 dự án đã được thông qua năm 2021 về danh mục cần thu hồi đất, nay trình bổ sung thông qua chuyển mục đích sử dụng đất lúa với diện tích 0,6 hecta; 2 dự án đã được thông qua Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện với diện tích 4,3 hecta…

Như vậy, theo quy định, đối với 2 dự án đã có Nghị quyết HĐND thành phố Hồ Chí Minh và đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (nhưng nay đã quá 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất), UBND thành phố Hồ Chí Minh phải điều chỉnh, hủy bỏ. Đồng thời, phải công bố việc điều chỉnh hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hang năm cấp huyện.

Tuy nhiên, các dự án này là dự án công trình công cộng, phục vụ nhu cầu cần thiết của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế – XH, phục vụ chỉnh trang phát triển đô thị. Qua rà soát, nhận thấy các dự án trên đã đầy đủ pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2023, do đó, So Tài nguyên – Môi trường đề xuất tiếp tục thực hiện đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 2 dự án này.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay