Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm

Tin tức 05/08/2021

05/08/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng đã có văn bản số 1739 gửi Sở XD về việc ý kiến việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu chức năng số 3-0 KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Liên quan tới vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn lại nội dung đề xuất tại văn bản 34/2021/CV/STL ngày 06/7/2021. Theo đó, Cty CP Sacom Tuyền Lâm nhận thấy đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt chưa tạo được các định hướng phân khu chức năng nhằm tăng giá trị khu đất một cách tốt nhất, như: việc phân bổ các khu vực XD thiếu cân bằng, tập trung quá nhiều công trình XD trên một diện tích nhỏ, phá vỡ hình ảnh “rừng trong phố- phố trong rừng” và biến các khu vực XD thành các khu phố có mật độ cao …. Nên Cty đề xuất UBND tỉnh cho phép Cty điều chỉnh quy hoạch phân khu đã phê duyệt trước khi lập quy hoạch chi tiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu nhằm làm tăng giá trị khu đất dự kiến thu hút đầu tư và đảm bảo các quy định tại QĐ số 1968 ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh là đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở XD yêu cầu Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, Cty CP Sacom Tuyền Lâm và các đơn vị khác có liên quan làm rõ những nội dung.

Theo đó, tại QĐ số 1272 ngày 13/6/2019, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 vị trí (phân khu chức năng số 3-0; phân khu chức năng số 6-2; phân khu chức năng số 7-10). Hiện nay, phân khu chức năng số 6-2 đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 497/ ngày 5/3/221. Trường hợp điều chỉnh QĐ số 1272, có tiến hành điều chỉnh quy hoạch của các phân khu chức năng số 7-10, 6-2 hay không?

Thứ hai, thời gian cho Cty lập quy hoạch chi tiết là 6 tháng kể từ ngày 13/5/2021. Cty cam kết việc điều chỉnh quy hoạch phân khu không làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đánh giá tính khả thi của đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu trong tháng 11/2021.

Thứ ba, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, UBND tỉnh đã giao Sở XD tổng hợp những khó khăn trong quá trình triển khai QĐ 1968 tại văn bản số 5024 ngày 19/7/2021. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đánh giá trong trường hợp điều chỉnh QĐ 1968 có ảnh hưởng đến việc điều chỉnh QĐ số 1272 hay không.

Việt Khoa

Theo Nhịp sống kinh tế

CafeF

Matt Hiếu

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay