Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023

Tin tức 15/04/2023

15/04/2023

Phó Thủ tướng CP Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 12 của CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 , có hiệu lực từ ngày 14/4-31/12/2023.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 - Ảnh 1.

CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023

Theo Nghị định, các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ KD, cá nhân hoạt động SX trong các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; SX, chế biến thực phẩm; XD; hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, SX chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; thoát nước và xử lý nước thải…

Cụ thể, thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng là từ 3 đến 6 tháng. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II/2023 là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ KD, cá nhân KD, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023. Hộ KD, cá nhân KD thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo QĐ hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay