HN lập tổ công tác rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở

Tin tức 15/02/2022

15/02/2022

Rà soát quỹ đất phát triển nhà ở

Phó Chủ tịch UBND thành phố HN Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành của thành phố XD Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo quyết định trên, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Võ Nguyên Phong, GĐ Sở XD HN. Tổ phó thường trực là ông Luyện Văn Phương, Phó GĐ Sở XD.

Các Tổ phó còn lại là ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó GĐ Sở Quy hoạch Kiến trúc; GĐ Sở Tài Nguyên và Môi trường; Phó GĐ Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết.

Hà Nội lập tổ công tác rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở - Ảnh 1.

Tổ công tác liên ngành của thành phố HN sẽ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư XD nhà ở…

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở XD đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở HN giai đoạn 2012 – 2020, qua đó xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác phát triển nhà ở đối với từng loại hình phát triển nhà ở.

Căn cứ vào các quy định, Tổ công tác được giao đề xuất biện pháp tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đầu tư, XD, đất đai, tài chính, tín dụng… để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở thành phố HN giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2045.

Đồng thời, Tổ công tác còn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở , dự án đầu tư XD nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế – XH của thành phố đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ góp ý XD, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2045 đảm bảo sự thống nhất với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2045.

XD thêm 44 triệu m² nhà ở

Trước đó, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, UBND thành phố HN phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, xác định rõ vị trí, khu vực, diện tích đất phát triển nhà ở, nguồn vốn… làm căn cứ để huy động nguồn lực đầu tư, đồng thời giúp kiểm soát chặt chẽ sự phát triển của thị trường BĐS.

Hà Nội lập tổ công tác rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở - Ảnh 2.

Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 thành phố HN sẽ XD được 44 triệu m² sàn nhà ở.

Căn cứ theo kế hoạch đề ra, thành phố HN đặt chỉ tiêu phát triển thêm 44 triệu m² sàn nhà ở giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, nhà ở XH 1,25 triệu m², nhà tái định cư 560.000 m², nhà ở thương mại 19,69 triệu m², nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m². Tỉ lệ diện tích nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở XH phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn và diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 29,5 m² sàn/người.

Để thực hiện mục tiêu trên, dự kiến thành phố sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất dành cho nhà ở XH ở dự án nhà ở thương mại, khu đô thị ưu tiên XD nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung rà soát quỹ đất, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phát triển nhà ở, những dự án chậm triển khai sẽ thu hồi . Trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ trên nhu cầu thực tế để cân đối, cơ cấu các loại hình nhà ở phân bổ phù hợp từng khu vực dân cư, tránh tình trạng tập trung quá cao một loại hình nhà ở trên một khu vực.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay